top of page

ขนาด หนา x กว้าง x ยาว

ไม้ปาร์เก้ หน้า 2" AA

1" x 2" x 8.5"

1" x 2" x 10"

1" x 2" x 12"

ราคา : 4xx - 5xx /ตรม

ไม้ปาร์เก้ หน้า 2" A

1" x 2" x 10"

1" x 2" x 12"

ราค: 4xx - 4xx /ตรม

ไม้ปาร์เก้ หน้า 4" AA

1" x 4" x 12"

1" x 4" x 14"

1" x 4" x 18"

1" x 4" x 24"

ราคา : 4xx - 9xx /ตรม

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 4" AA คละไซส์

1" x 4" x 100cm

1" x 4" x 120cm

1" x 4" x 150cm

ราคา : 1,xxx /ตรม

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 4" AA

1" x 4" x 200cm

ราคา : 1,xxx /ตรม

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AA คละไซส์

1" x 6" x 100cm 

1" x 6" x 120cm

1" x 6" x 150cm

ราคา : 1,xxx /ตรม

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AA คละไซส์

1" x 6" x 200cm

ราคา : 2,xxx /ตรม

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AA คละไซส์

1" x 6" x 250cm

1" x 6" x 300cm

1" x 6" x 350cm

ราคา : 2,xxx /ตรม

ไม้บันได

1" x 8" x 100cm, 120cm, 150cm

1.5" x 10" x 100cm, 120cm, 150cm

1.5" x 12" x 100cm, 120cm, 150cm

1.5" x 14" x 100cm, 120cm, 150cm

ราคา : x,xxx /ท่อน

ไม้แดง

46571_edited.jpg

ราคา: 1,750 - 3,500/ตรม

(ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถาม)

ติดต่อเราได้ง่ายๆเพียงเพิ่มเพื่อนเราที่
Official Line Account
line.jpg
bottom of page